توری رولینگ

اگر می خواهید محیط منزل یا محل کار خود را از ورود حشرات ایزوله کنید از این نوع توری ها استفاده کنید که مقاوم در برابر رطوبت و نور شدید آفتاب است و قابلیت نصب روی انواع پنجره ها را دارد

توری های رولینگ چیست؟
اگر می خواهید محیط منزل یا محل کار خود را از ورود حشرات ایزوله کنید از این نوع توری ها استفاده کنید که مقاوم در برابر رطوبت و نور شدید آفتاب است و قابلیت نصب روی انواع پنجره ها را دارد و قابلیت جمع شوندگی خودکار دارد.

Copyright © 2015 - www.iran-door.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI