توری پلیسه

توری های استفاده شده در پنجره های upvc از نوع جمع شونده می باشد که به صورت پلیسه در قسمت پهلویی پنجره قرار می گیرد.

توری پلیسه :

توری های استفاده شده در پنجره های upvc از نوع جمع شونده می باشد که به صورت پلیسه در قسمت پهلویی پنجره قرار می گیرد.

قابلیت جمع شوندگی
جانشینی مناسب بجای توریهای قرقره ای و لولایی
کاملا اقتصادی
مقاوم در برابر رطوبت و نور شدید آفتاب
ایزوله کردن کامل محیط منزل یا محل کار از ورود حشرات
قابل نصب بر روی انواع درب یا پنجره

Copyright © 2015 - www.iran-door.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI