شیشه بالکنی

شيشه بالكن، سيستم شيشه‌اي متحرك سكوريت است كه با در كنار هم قرار گرفتن جام‌هاي شيشه، امكان استفاده از بالكن در چهار فصل سال را فراهم مي‌كند.

شيشه بالكن چيست؟

شيشه بالكن، سيستم شيشه‌اي متحرك سكوريت است كه با در كنار هم قرار گرفتن جام‌هاي شيشه، امكان استفاده از بالكن در چهار فصل سال را فراهم مي‌كند.
شيشه بالكن علاوه بر جلوگيري از ورود حشرات، حيوانات شهري، و لانه‌گذاري پروندگان در بالكن و همچنين نفوذ باد، برف، باران، گرد و خاك و ساير آلودگي‌هاي موجود در هوا به داخل، به دليل استفاده از شيشه سكوريت 8 ميليمتري و درزگيري هر قطعه شيشه با 4 فيتيل مويي و 2 فيتيل لاستيكي موجب كاهش محسوس صداي مزاحم بيرون شده و همچنين از هدر رفتن دماي داخل ساختمان در فصول سرد جلوگيري كرده و آرامش رواني خاصي را براي ساكنان فراهم مي‌آورد.

Copyright © 2015 - www.iran-door.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI