درب حیاط

درب حیاط - درب حیاط چوبی - درب حیاط فلزی - درب حیاط فرفورژه - تعریف دربه طور كلي از ساختمان گفته مي شود كه با بازو و بسته شدن فضاهاي داخلي و خارجي رابه هم مربوط مي نام

تعریف درببه طور كلي از ساختمان گفته مي شود كه با بازو و بسته شدن فضاهاي داخلي و خارجي رابه هم مربوط مي ناميد .ودر بعضي از موارد نيز عبور نور و تبادل هوا را ممكن يا نا ممكن مي نمايد. وظيفه اوليه در ايجاد امكان دسترسي است و از جمله مقاومت و پايداري – حفظ حريم خصوصي و ايمني – عايق حرارتي و صوتي – حفظ محيط از باد و باران .قسمت هاي مختلف دربعبارتند از :1)لنکه در: قسمتي كه درون چهار چوب قرار مي گيرد .2)قاب : همان چهار چوب در .3)آستانه : قسمت پتييني قاب در.4)كتيبه : قسمتي از در يا پنجره كه در قسمت بالايي در مانند شكل مقابل قرار مي گيرد و ممكن است بازشو ثابت باشد .5)وادار : تقسيم كننده لنگه در به دو يا چند قسمت .6)بائو : واردار عمودي طرفين در يا پنجره كه قفل و لولا نيز به آن متصل و يا درون آن قرار مي گيرد را بائو مي گويند.7)قيدهاي فوقاني و تحتاني : وادارهاي بالا وپايين .8)تنكه : قسمت صفحه مانندي از در كه مابين دو وادار قرار گيرد را تنكه گويند. 9)پاخور : يال پاييني لنگه در كه معمولاً پهنتر از يالهاي جانبي بوده و به منظور جلوگيري از صدمه ديدن در از ضربه پيش بيني مي شود .10)شيشه خور : قسمتي از يالهاي دركه شيشه را بر روي آن تكيه مي دهند .11)دماغه : قسمتي از لنگه در كه روي نماي قاب قرار مي گيرد .12)زهوار : قسمتي از در كه به منظور زينت يا درز گيري و يا سهولت نصب شيشه بر روي در يا پنجره نصب مي گردد.13)يراق : قسمتي از لوازم در است كه به منظور باز وبسته شدن و قفل كردن در مانند لولا ،دستگيره ،….. به كار مي رود.انواع در ب بر حسب شرایط:برحسب شرايط زير داراي انواع مختلفي هستند.1)محل قرارگيري : درها از نظر محل قرار گيري به دو دسته كلي درهاي خارجي و درهاي داخلي تقسيم مي گردند.2)تعداد لنگه : يك لنگه،دو لنگه 3) جهت بازشو : مانند درهاي يك لنگه از نظر محل قرار گيري لولا به درهاي راست كه با دست راست به سمت خارج باز مي شود ودرهاي چپ كه با دست چپ به سمت خارج باز مي شوند . معمولاً بازشوها به طرف داخل است و جزء محل هاي كه از 20 نفر بيشتر جمعيت داشته باشد .كه در اين صورت به سمت خارج باز مي شود .مصالح مورد استفاده در درب ها :1)درب هاي چوبي : معمولاً براي فضاهاي داخلي .درب های چوبی نسبت به جنس و کیفیت-یک یا دو ویا چند جداره بودن-ساده یا طرح دار از مصارف گسترده و وسیعی برخوردار می باشند که در این میان زیبایی و راحتی دو چندان نسبت به درب های غیر چوب را به خود اختصاص داده اندکه ذیلا به بررسی و شناخت ظاهر آن می پردازیم:- ساده تک جداره-کلاف ساده با دو جداره از سه لایی-کلاف ساده یا دو جداره نوپان-کلاف نما چوب با تونیک داخلی سه لایی-کلاف نما جوب با تونیک تمام چوب- درب های کمد دیواری(تمام ام دی .

Copyright © 2015 - www.iran-door.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI