کرکره ساده

درساخت کرکره مدل جدید در مواقعی که ابعاد کار به لحاظ عرض و ارتفاع کوچک می شود می توان به جای انواع موتور کرکره جهت مکانیزه نمودن سیستم کرکره از فنرهای مخصوصی استفاده نمود

کرکره برقی

کرکره برقی نوعی از کرکره می باشد که به وسیله موتور و با استفاده از قدرت برق عمل کرده و در محور عمودی بالا و پایین می رود. چه کسانی از کرکره برقی استفاده می کنند؟

Copyright © 2015 - www.iran-door.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI