شرکت دژینه

شرکت دژینه فعالیت خود را در ابتدا با ارائه دربهای ورودی ایمن ( درب ضد سرقت ) آغاز نمود و در فاز بعدی، دربهای داخلی مدرن و مطابق معماری روز را نیز ارائه خواهد کرد.با توجه به اینکه استفاده از دربهای ایم

شرکت دژینه فعالیت خود را در ابتدا با ارائه دربهای ورودی ایمن ( درب ضد سرقت ) آغاز نمود و در فاز بعدی، دربهای داخلی مدرن و مطابق معماری روز را نیز ارائه خواهد کرد.با توجه به اینکه استفاده از دربهای ایمن بیش از دو دهه است که در اکثر کشورهای جهان و از جمله ترکیه که در تولید دربهای ایمن یکی از پیشتازان این صنعت می باشد و صادرات وسیعی به مناطق مختلف جهان از جمله اروپا ، آسیای مرکزی ، آفریقا و کشورهای حوزه خلیج فارس دارد ، آغاز شده است . ........

کلمات کلیدی: درب ضد سرقت ، در ضد سرقت درب ، قیمت درب ضد سرقت ، درب ضد سرقت ترک، درب ضد سرقت ترکیه ای ، درب ایمن، درب ایمنی، درب های ایمن، درب ضد حریق

درب های ضد حریق دژینه

برخی مشخصات دربهای ضد حریق (FIRE EXIT) شرکت دژینه :

دربهای ضد سرقت دژینه

برخی از مشخصات دربهای ضد سزقت شرکت دژینه:

درباره ما

در ایران به دلیل عدم آشنایی مردم با مزایای استفاده از چنین دربهایی هنوز استفاده از دربهای چوبی و با ایمنی پایین متداول می باشد که سالهاست در کشورهای دیگر استفاده از آنها منسوخ گردیده است . به طور مثا

Copyright © 2015 - www.iran-door.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI