پارتیشن دوجداره

پارتیشن دوجداره چیست

پارتیشن دو جداره با MDFهای ۱۶ میلیمتری ساخته می شود که تمام لبه های MDF با نوار PVC

عایق شده است.ضخامت پارتیشن دو جداره ۲/۱۳ سانتی متر می باشد که به صورت کوتاه ، نیمه

بلند ، بلند و تا ارتفاع سقف اجرا می گردد.

ارتفاع انها به عواملی مانند جریان گردشی هوا و عایق شدن از لحاظ صدا بستگی دارد.

در این نوع پارتیشنها از جداره های شیشه نیز به صورت دو جداره استفاده می گردد که ارتفاع

استفاده از شیشه ها متناسب با نور موجود در محل و سلیقه مشتریان قابل تغییر می باشد.

پارتیشن دو جداره دارای این قابلیت است که می توان از پرده کرکره در بین جدار های شیشه نیز

استفاده کرد .

پرده کرکره ها را می توان در طرح و رنگ های مختلف و با اندازه ۱۶ میلیمتری اجرا نمود.

شیشه های نصب شده در دو طرف پرده کرکره باعث جلوگیری از نفوذ گرد و غبار بر روی پرده هاوکرکره ها می شوند.
استفاده از پرده کرکره با مکانیزم سایه روشن ، امکان عبور نور در مواقع دلخواه را فراهم می نماید .

سیستم تنظیم ولومی در پرده کرکره ها جلوه ی زیبایی به پارتیشن می دهند.

Copyright © 2015 - www.iran-door.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI