درب ضد سرقت دو لنگه

از آنجائیکه آویژه نما با کسب دانش ساخت دربهای ضد سرقت اقدام به تولید انواع درب می نماید فلذا خریدارانی که اندازه های فریم انتظار دربهای ورودی آنها با ابعاد متعارف متفاوت است نیز می توانند بدون تخری

   از آنجائیکه آویژه نما با کسب دانش ساخت دربهای ضد سرقت اقدام به تولید انواع درب می نماید فلذا خریدارانی که اندازه های فریم انتظار دربهای ورودی آنها با ابعاد متعارف متفاوت است نیز می توانند بدون تخریب نسبت به سفارش دربها در اندازه های مورد نظر خود اقدام نمایند. درب های یک و نیم لنگه و دو لنگه ضد سرقت در انواع ایرانی ، چینی و ترکیه ایی در بازار موجود است.

Copyright © 2015 - www.iran-door.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI