ایرامیکس مینرال

بایرامیكس مینرال محصولی جهت استفاده بعنوان نمای تزئینی داخل و خارج ساختمان با عمر طولانی می باشد.

بایرامیكس مینرال محصولی جهت استفاده بعنوان نمای تزئینی داخل و خارج ساختمان با عمر طولانی می باشد. این محصول بصورت ملاط آماده بوده و متشكل از مخلوط دانه های سنگی با تنوع رنگ فراوان و دانه بندیهای متعدد، رزینهای طبیعی ، مصنوعی و سایر افزودنیها می باشد. بایرامیكس مینرال بعد از اجرا و خشك شدن نمای سنگ تزئینی وگرانیتی به خود می گیرد.

Copyright © 2015 - www.iran-door.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI